Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poți accesa un credit fără verificare în Biroul de Credit?

Biroul de Credit

Răspunsul este DA, poți beneficia de un împrumut în mod independent de verificările efectuate de o bancă sau un IFN în baza de date a Biroului de Credit.

Solicită AICI un credit fără verificare BC →

Aceasta înseamnă că poți lua un credit dacă ești raportat negativ în Biroul de Credit SA, însă înainte a-ți aproba cererea de împrumut, banca sau IFN-ul te vor verifica în Biroul de Credit pentru a-ți stabili gradul de îndatorare.

Conform normelor BNR, gradul maxim de îndatorare a persoanelor fizice care își doresc un credit de consum nu poate depăși pragul de 40% din veniturile realizate.

Altfel spus, atunci când soliciți un credit, nu este realist să te aștepți că vei primi unul fără ca instituția care ți-l acordă să verifice în Biroul de Credit dacă mai ai rate la alte bănci și care sunt obligațiile tale lunare de plată.

Cu toate acestea, dacă problema ta este doar că ai fost raportat la Biroul de Credit cu restanțe, vestea bună este că foarte multe instituții financiare îți oferă în continuare șansa de a beneficia de un împrumut, cu o singură condiție: să nu mai ai restanțe în prezent.

Poți accesa un împrumut indiferent de rezultatul verificării la Biroul de Credit la următoarele IFN-uri:

Ce bănci îți acordă un împrumut dacă ai fost raportat în Biroul de Credit?

Aproape orice bancă acordă o nouă șansă celor care au înregistrat în trecut restanțe la plata unor credite, fiind raportați către Biroul de Credit S.A., însă decizia finală aparține băncii și se ia în funcție de situația ta la momentul trimiterii unei cereri.

Mai exact, se verifică dacă ai plătit creditele restante, ce venituri realizezi, vechimea la locul de muncă actual, nivelul veniturilor etc.

În general se ține seama de faptul dacă ai achitat restanțele acumulate și dacă în prezent ești angajat pe o perioadă nedeterminată.

Ca o paranteză, dacă lucrezi în sistemul de stat, unde contractul este, de cele mai multe ori, pe perioadă nedeterminată, șansele tale de a obține un credit sunt mult mai mari. Practic, deși înregistrările Biroului de Credit pot furniza băncii informații din care rezultă că nu ai fost bun platnic în trecut, banca poate să-ți acorde în continuare un credit dacă nu mai înregistrezi debite curente și dacă locul tău de muncă este unul sigur, pe perioadă nedeterminată.

Ce este Biroul de Credit?

Biroul de Credit este o societate pe acțiuni înfiintată la initiativa sectorului bancar românesc, o instituție independentă ce îşi propune să sprijine participanții la sistem (băncile și instituțiile financiare nebancare) prin furnizarea de informații reale, actualizate şi consistente referitoare la persoanele fizice care au contractat credite de la bănci sau societăți financiare, au achiziționat un produs în sistem leasing sau au fost asigurate împotriva riscului de neplată de către o societate de asigurări.

Biroul de Credit furnizează participanților la Sistemul Biroului de Credit produse și servicii de informare referitoare la comportamentul la plată al solicitanților de credit, debitorilor proprii, co-debitorilor și garanților, în scopul evaluării riguroase a bonității, a reducerii riscului de credit asociat acestora și al asigurării unor practici bancare prudente și sănătoase.

Înfiinţat la sfârşitul anului 2003 şi înregistrat la Registrul Comerţului în data de 16 februarie 2004, Biroul de Credit este o societate pe acţiuni care are ca acţionari 20 de bănci.

Societatea Biroul de Credit S.A. este membră a Asociaţiei Europene a Birourilor de Credit (ACCIS).

Obiectul de activitate al Biroului de Credit se referă la:

 • Colectare/prelucrare date privind portofoliul de clienţi – persoane fizice ai participanţilor
 • Informaţii/analize oferite participanţilor în scopul:
  • Evaluării capacității de rambursare, determinării gradului de îndatorare
  • Identificării şi cuantificării riscului de credit
  • Creşterii calităţii creditelor
 • Stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring)
 • Consultanţă financiar-bancară

Principiile care stau la baza activităţii Biroului de Credit sunt:

 • Principiul reciprocităţii – participanţii care vor furniza informaţii de risc şi alte date aferente vor avea acces doar la acea categorie de informaţii din baza de date;
 • Principiul confidenţialităţii;
 • Principiul imparţialităţii şi corectitudinii;
 • Principiul eficienţei în funcţionare.

Ce este FICO® Score de la Biroul de Credit?

FICO® Score (Scorul FICO) de la Biroul de Credit este un număr format din 3 cifre (300-850), rezultat în urma procesului statistic care prelucrează informațiile referitoare la creditele înregistrate în Sistemul Biroului de Credit despre o persoană vizată (un solicitant sau un deținător de credit).

FICO® Score de la Biroul de Credit este furnizat Participanților ca parte a Raportului de Credit.

Când li se solicită acordarea unui credit, unii participanți pot folosi FICO® Score de la Biroul de Credit pentru a evalua capacitatea de rambursare a creditului. Participanții care îl folosesc informează persoanele vizate în acest sens.

Fiecare Participant care utilizează FICO® Score de la Biroul de Credit stabilește, în funcție de normele proprii de creditare, o limită valorică minimă a FICO® Score de la Biroul de Credit în vederea acordării creditului.

Persoana vizată are posibilitatea de a solicita Participantului, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit cu FICO® Score de la Biroul de Credit care a fost utilizat de acesta în analiza cererii de credit. Acest Raport de Credit va conține până la 4 motive care au determinat scăderea Scorului respectiv față de valoarea maximă.

Cum arată FICO® Score de la Biroul de Credit?

În imaginea de mai jos poți vedea cum arată FICO® Score în urma interogării bazei de date a Biroului de Credit:

Scor FICO la Biroul de Credit
Scor FICO la Biroul de Credit – exemplul nr. 1
Scor FICO Biroul de Credit - exemplul 2
Scor FICO la Biroul de Credit – exemplul nr. 2

Când se pot șterge datele înregistrate la Biroul de Credit?

Datele înregistrate la Biroul de Credit se pot șterge atunci când:

 • Expiră perioada de stocare a datelor. Ștergerea se face în mod automat de către Sistemul Biroului de Credit;
 • Datele au fost prelucrate cu nerespectarea prevederilor legale. În acest caz, ștergerea datelor se va face, la cererea întemeiată a persoanei vizate, de către Participantul care le-a înregistrat;
 • Biroul de Credit și/sau Participanții sunt obligați prin lege să șteargă datele înregistrate.

Cum arată situația înscrierii la Biroul de Credit?

Îți oferim mai jos, pentru exemplificare, o captură de ecran cu Situaţia Înscrierii la Biroul de Credit pentru o persoană fizică:

Situația înscrierii la Biroul de Credit

Operațiuni ce pot fi efectuate online din contul de utilizator la Biroul de Credit

Pe lângă verificarea situației înscrierii, un cont de utilizator la Biroul de Credit vă oferă posibilitatea de a efectua o serie de solicitări, complet gratuit. Așadar, înainte de a da curs reclamelor de forma ”Ștergere din Biroul de Credit – preț de nerefuzat”, merită să trimiți chiar tu solicitarea de ștergere (în condițiile prevederilor legale, desigur). Iată ce operațiuni poți solicita direct din cont, la zero costuri:

Rectificare

Ai dreptul de a solicita corectarea datelor inexacte înregistrate în Sistemul Biroului de Credit. Aceste date vor fi marcate în baza de date ca „Date contestate” pe întreaga perioadă necesară verificării. La solicitarea ta, în perioada verificării de către Participant, datele contestate se pot restricționa.

Ștergere

Ai dreptul de a obține ștergerea datelor în următoarele situații:

 • datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate;
 • se retrage consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
 • te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • datele au fost prelucrate ilegal;
 • datele trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale a operatorului.

Opoziție la prelucrare

Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care te afli. Biroul de Credit și Participanții nu vor mai prelucra date și Participanții le vor șterge, cu excepția cazului în care demonstrează că au motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea. La solicitarea ta, în perioada necesară verificării de către Participant a motivelor pentru care te opui prelucrării, datele înregistrate se pot restricționa.

Restricționare la ștergerea datelor (prelucrare ilegală)

Ai dreptul să soliciți restricționarea datelor atunci când prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii acestora. Solicitarea ta va fi transmisă participantului care a înregistrat datele. Participantul va răspunde solicitării tale în maximum o lună de la înregistrare.

În cazul restricționării datelor, acestea nu se vor mai afișa în Raportul de Credit, iar datele referitoare la creditele acordate restricționate, nu vor fi luate în calculul FICO® Score. Derestricționarea datelor se va realiza, fie după comunicarea de către Participant a deciziei de respingere a solicitării tale, fie la solicitarea ta.

Restricționare la ștergerea datelor (după expirarea perioadei de stocare)

Ai dreptul să te opui ștergerii datelor după expirarea perioadei de stocare de 4 ani și să soliciți restricționarea acestora, atunci când ai nevoie de date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În acest scop, trebuie să atașezi documentul care face dovada declanșării acțiunii în instanță. Derestricționarea datelor se va realiza fie după comunicarea de către Biroul de Credit a deciziei de respingere a solicitării tale, fie la solicitarea ta.

*Notă: Denumirea ”Participant” face referire la instituția financiară care a efectuat raportarea la Biroul de Credit (ex. bancă, IFN etc.).

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Solutionarea alternativa a litigiilor Site-ul ANPC